DVTCH X Chuckie

Shake & Vape

PG/VG 20/80
Shake & Vape
Aftershock - DVTCH X Chuckie (Shortfill) (Shake & Vape 50ml)
Aardbei, Cheesecake
PG/VG 20/80
Shake & Vape
Moombah - DVTCH X Chuckie (Shortfill) (Shake & Vape 50ml)
Bes, Kiwi